Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide

Multix Impact

Đời máy: Multix Impact
Hãng sản xuất: Siemens
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, IEC
Chất lượng máy: Mới 100%

Dòng X-Quang thường quy gắn sàn hướng đến khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu lâm sàng với tổng chi phí sở hữu thấp và thiết kế tiết kiệm tối đa diện tích.