Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide

Multitom Rax

Đời máy: Multitom Rax
Hãng sản xuất: Siemens
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, IEC
Chất lượng máy: Mới 100%

Hệ thống đột phá với công nghệ Twin Robotic (Robot đôi) hướng đến khả năng tích hợp các phương pháp thăm khám: X-Quang thường quy, tăng sáng truyền hình hay cả một số thủ thuật can thiệp trong một phòng chụp.  Công nghệ Real 3D* - Hình ảnh 3D thực sự