Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide

MÁY SIÊU ÂM SIEMENS ACUSON NX2

Hệ thống ACUSON NX2 cung cấp chất lượng hình ảnh xuất sắc từ một hệ thống hiệu suất cao, sử dụng phần cứng lớn nhất và hỗ trợ các chức năng nâng cao chức năng làm việc để cải thiện thời gian hoạt động của hệ thống và sự thoải mái của người sử dụng.