Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide

MÁY SIÊU ÂM 4D TIM SIEMENS ACUSON SC2000

Hệ thống siêu âm ACUSON SC2000 ™ được thiết kế để vượt xa siêu âm tim mạch để cung cấp sự hiểu biết nhanh chóng, có thể thực hiện được. Bộ sản phẩm True TEE Release có các cải tiến về giải phẫu đồng thời và hình dung dòng máu cũng như mô hình và định lượng van.

Với các giải pháp cho TTE, Transseophageal (TEE), và siêu âm tim (ICE), hệ thống cung cấp thông tin toàn diện, anatomically chính xác để có thể đưa ra các quyết định sáng suốt mà không bị mất nhịp.