Máy siêu âm 3D vú Acuson S2000 ABVS

Hệ thống ABUS AC2000 của ACUSON S2000 - là trung tâm của giải pháp toàn diện Vú tổng thể toàn diện của Siemens - có thể giúp bạn giải quyết những câu hỏi quan trọng này. Nó kết hợp sức mạnh của siêu âm 2D / 3D và các công nghệ tiên tiến, như siêu âm đàn hồi và đánh giá đa dạng, với việc mua lại tự động và các giải pháp quy trình làm việc thông minh để tạo ra một gói toàn diện cho nhu cầu siêu âm vú của bạn.