Máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Avanto Siemens

Model: MAGNETOM Avanto
Hãng sản xuất: Siemens Healthcare 
Xuất xứ: Đức