Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide

Mammomat Revelation

Đời máy: Mammomat Revelation
Hãng sản xuất: Siemens
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, IEC
Chất lượng máy: Mới 100%

Là bước tiến vượt bậc trong nhũ ảnh Mammomat Revelation cung cấp khả năng tiếp cận giá trị chuẩn đoán từ Nhũ ảnh có tương phản với bộ lọc Titanium, sinh thiết tự động với Tomosynthesis