Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide

Hệ thống siêu âm ACUSON S1000, HELX Evolution

Hệ thống siêu âm ACUSON S1000 ™, HELX ™ Evolution với hệ thống điều khiển cảm ứng được thiết kế với trọng tâm chuyên sâu về hình ảnh Dịch vụ Hình mạch và Huyết học. Nó cung cấp mức độ mới về hiệu quả công việc, hiệu suất hình ảnh và tính bền vững. Hệ thống này là điểm khởi đầu cho các công nghệ siêu âm cao cấp, như hình ảnh đàn hồi, kiểm tra đa dạng và siêu âm tương phản.Khám phá tất cả các tính năng và lợi ích cung cấp mức độ hiệu suất công việc mới, hiệu suất hình ảnh và tính bền vững.