Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide
Ảnh slide

Hệ thống siêu âm ACUSON Freestyle

Hệ thống siêu âm ACUSON Freestyle ™ nâng cao hiệu quả lâm sàng và vận hành tại thời điểm chăm sóc. Thông qua công nghệ đầu dò không dây tiên tiến, hệ thống sáng tạo này trao quyền cho bạn để điều chỉnh công việc của bạn xung quanh bạn.