Hệ thống CT SOMATOM Force 384 lát Siemens

Model: SOMATOM Force 

Hãng sản xuất: Siemens Healthcare 

Xuất xứ: Đức