Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM ESSENZA 1.5 Tesla SIEMENS

Model: MAGNETOM ESSENZA
Hãng sản xuất: Siemens Healthcare 
Xuất xứ: Đức