Hệ thống chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Aera 1,5T Siemens

Model: MAGNETOM Aera
Hãng sản xuất: Siemens Healthcare 
Xuất xứ: Đức