Máy cắt đốt điện Excell 400 MCD Se

Model : Excell 400MCDSe
Hãng sx : Alsa - Ý

 

Cấu hình cung cấp :
- Máy chính
- Bộ phụ kiện chuẩn bao gồm :
  + 02 Tay đốt và cáp
  + 01 Điện cực trung tính Silicon và cáp
  + 01 Dây đai cho điện cực trung tính 
  + 01 Bàn đạp đôi
  + 01 Bộ đầu đốt gồm ( 02 điện cực hình dao, 02 điện cực hình kim mỏng, 01 điện cực hình kim dầy, 01 điện cực hình cầu đường kính 2.5mm, 02 điện cực hình cầu 4.0mm )
- Sách hướng dẫn sử dụng